PODMIENKY REZERVÁCIE

Spôsob rezervácie elektrobicyklov

Elektrobicykle je možné rezervovať telefonicky, e-mailom alebo vyplnením formulára ONLINE REZERVÁCIE priamo na našej stránke zazihory.sk. Pri rezervácii je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail,požadovaný termín nájmu a počet elektrobicyklov. Následne Vám bude e-mailom zaslané predbežné potvrdenie rezervácie spolu s platobnými údajmi na uhradenie povinnej zálohy vo výške 20% z celkovej ceny nájmu. Rezervácia bude potvrdená po pripísaní zálohy na účet prenajímateľa.Zostatok z celkovej ceny nájmu a vratnú kauciu uhradíte pri preberaní elektrobicyklov. Nájom vzniká dňom podpisu nájomnej zmluvy a prevzatím elektrobicykla.


Storno podmienky

Zrušením rezervácievzniká povinnosťuhradiť storno poplatky vo výške:

  • 10% z celkovej ceny nájmu pri zrušení rezervácie 30-15 dní pred vznikom nájmu
  • 20% z celkovej ceny nájmu pri zrušení rezervácie 15-0 dní pred vznikom nájmu
  • 100% z celkovej ceny nájmu pri zrušení rezervácie v priebehu nájmu

.

Zálohu je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

  • poštovou poukážkou na číslo účtu (bude oznámené v potvrdení rezervácie alebo SMS)
  • bankovým prevodom na číslo účtu (bude oznámené v potvrdení rezervácie alebo SMS)

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše deväťmiestne telefónne číslo!