REZERVÁCIA

Spôsob rezervácie elektrobicyklov

Elektrobicykle je možné rezervovať telefonicky, e-mailom alebo vyplnením ONLINE REZERVÁCIE nižšie. Pri rezervácii je potrebné uviesť požadovaný termín prenájmu a počet e-bicyklov. Následne Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou a e-mailom Vám bude zaslané predbežné potvrdenie rezervácie spolu s platobnými údajmi na uhradenie povinnej zálohy vo výške 20% z celkovej ceny nájmu. Rezervácia bude potvrdená po pripísaní zálohy na účet prenajímateľa. Zostatok z celkovej ceny nájmu a vratnú kauciu uhradíte pri preberaní elektrobicyklov. Nájom vzniká dňom podpisu nájomnej zmluvy a prevzatím elektrobicykla.

ONLINE REZERVÁCIA

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Storno podmienky

Zrušením rezervácie vzniká povinnosť uhradiť storno poplatky vo výške:

  • 20% z celkovej ceny nájmu pri zrušení rezervácie 24 hodín pred vznikom nájmu
  • 100% z celkovej ceny nájmu pri zrušení rezervácie v priebehu nájmu


Zálohu je možné uhradiť:

  • bankovým prevodom na číslo účtu (bude oznámené v potvrdení rezervácie alebo SMS)

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše deväťmiestne telefónne číslo!